ASSOCIACIÓ CATALANA D’ORGANITZADORS PROFESSIONALS DE CONGRESSOS

//ASSOCIACIÓ CATALANA D’ORGANITZADORS PROFESSIONALS DE CONGRESSOS

Benvolguda Maite. S’ha acabat la IX Trobada d’OPC de Barcelona i tornem per tant a agafar el ritme normal de la feina però no podem començar-la sense agrair-te molt sincerament la teva gran ajuda i col·laboració. Nosaltres estem molt satisfets de com ha funcionat el Congrés tant les sessions tècniques com els actes socials, però som conscients que sense la teva participació l’èxit no hauria estat el mateix per tant, moltes gràcies per tot el que has fet per nosaltres.

ASSOCIACIÓ CATALANA D’ORGANITZADORS PROFESSIONALS DE CONGRESSOS