Sessió Permanent del Consell Municipal Turisme i Ciutat

//Sessió Permanent del Consell Municipal Turisme i Ciutat