Traducció d’enllaç.

/Traducció d’enllaç.

La comunicació interpersonal arriba a través d’un intèrpret.
Exemples:

Visites a fàbriques.

Negociacions.

Entrevistes, etc.