Traducció consecutiva.

/Traducció consecutiva.

A diferència de la simultània, la traducció es va realitzant a mesura que avança el discurs de l’orador.

Exemples:

Rodes de premsa.

Entregues de premis.

Sopars de gala, etc.

Traduccion consecutiva 2

Traduccion consecutiva 2

...

Traduccion consecutiva 1

Traduccion consecutiva 1

...