Avís legal

/Avís legal

SIC S.L. – , amb NIF B61863825 i direcció Mare de Deu de la Salut, 78, 6e E. Barcelona, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en la pàgina d’Internet de www.traduccioneseinterpretes.es

Amb els límits establerts en la llei, SIC S.L. – no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

D’igual manera, SIC S.L. – no respondrà de la presència de virus i altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l’usuari. L’usuari assumeix l’exempció de qualsevol responsabilitat de SIC S.L. – per causes de força major, inclosos les fallades tecnològiques pròpies o aliens derivats de l’estat actual de la tecnologia. Tampoc es garanteix que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda.

Els continguts i informació no vinculen a SIC S.L. -ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena perquè es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d’Internet www.traduccioneseinterpretes.es pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que SIC S.L. – no pot controlar. Per tant, SIC S.L. – no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de SIC S.L . -o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de SIC S.L. –.

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que SIC S.L. – ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant l’emplenament dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de SIC S.L. – amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per a informar-lo de les millores del lloc web. Així mateix, l’informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant email a info@sicsl.es o en l’adreça DIRECCIO. Barcelona.

L’usuari és plenament conscient que la mera navegació per la present pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l’acceptació de les presents condicions d’ús.

Tot el referent a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.